JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś laureatem nagrody GADIF 2015