Badania naukowe dotyczące powłok cynkowo-manganowych