Konferencja pt. „Kulturowa historia patrzenia i widzenia”