X posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego