Gościnne wykłady Martiny Kuhnert z Uniwersytetu im. Martina Lutra w Halle