Nakłady budżetu na naukę będą mniejsze niż dotychczas