Konferencja pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”