Konferencja „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”