Prof. Janusz Janeczek ponownie prezesem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego