Wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN i Zarządu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego