Seminarium Interdyscyplinarne „Granice poznania w filozofii i nauce”