Spotkanie informacyjne dot. programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo...”