Konferencja pt. „Officina litteraria I. W kręgu dawnej rodziny i prywatności”