Konferencja pt. „Europejskie i międzynarodowe prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju wyzwania”