Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)