Dr Jan Olbrycht gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ