JM Rektor UŚ weźmie udział w XL uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego