JM Rektor UŚ weźmie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice