Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP z udziałem przewodniczącego prof. Wiesława Banysia