Seminarium eksperckie pt. „Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego”