Prof. Milton D. Hakel gościem Uniwersytetu Śląskiego