Konferencja prasowa nt. rekrutacji i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego