Konferencja pt. „Akcja–Komunikacja, czyli rozmawiajmy o szkole”