Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich