Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pomiędzy tożsamością a obrazem”