Konferencja pt. „Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja”