Wykład pt. „Naturalne oczyszczalnie – rola szuwarów w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”