I Międzynarodowa Konferencja Studencka KN „Wieża Babel”