Debata pt. „Rodzina, praca, emerytura z punktu widzenia partii politycznych”