Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP z udziałem przewodniczącego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia