Przewodniczący KRASP uczestnikiem XIV Zgromadzenia Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich