„Bios, biograf, biografia. Człowiek starożytny w perspektywie biograficznej na przestrzeni wieków”