JM Rektor UŚ weźmie udział w spotkaniu z pracownikami WNS