JM Rektor UŚ uczestnikiem spotkania nt. podwyżki wynagrodzeń w uczelniach publicznych