Badania nad zdolnościami bakterii do rozkładu toksycznych substancji organicznych