Wykład dr Jadwigi Sebesty pt. „Teologiczny sens humoru żydowskiego"