Wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach