JM Rektor UŚ uczestnikiem noworocznego koncertu charytatywnego