JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych