JM Rektor UŚ uczestnikiem uroczystości jubileuszowych prof. Tadeusza Szulca