JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP z wizytą w Brazylii