Seminarium - "Czy pojęcie gatunku jest jeszcze potrzebne w biologii?"