„Myśl pedagogiczna Profesora Tadeusza Zielińskiego" - wykład na Wydziale Filologicznym