"Wyobraźnia i obietnica. O wiedzy pokornej" - seminarium