JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś uczestnikiem sesji Rady Miasta Sosnowca