Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008