Umowa o utworzeniu i prowadzeniu Klasy Uniwersytetu Śląskiego