„Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu...”