Utworzenie Amerykańskiego Centrum Kultury i Informacji „American Corner”