II seminarium z cyklu „Kształcenie i preorientacja zawodowa w cyklu życia”